Business-to-business
Lead-tracker

Anonieme website bezoekers worden via tracking software gelogd en gekwalificeerd.

Traffic genereren naar webshops en websites vraagt over het algemeen substantieële investering. Reden temeer om de duurbetaalde bezoekers niet ongemerkt te laten. En deze via ‘klassieke’ sales methodieken op te volgen.

Hoe de Snowball B2B Lead-Tracking werkt

De tracking wordt gedaan door middel van plaatsing van een ‘pixel’. Dit is een fragment HTML-code waarmee bezoekersinformatie beschikbaar wordt. Deze informatie wordt gekoppeld aan externe databronnen.
De volgende gegevens worden vervolgens vastgelegd:
• Bedrijfsgegevens
• Adresgegevens
• Kredietwaardigheidsindicator
• Telefoonnummer
• LinkedIn koppeling met het bedrijf
• Website
• Concernrelaties (indien aanwezig)
• KvK nummer
• Bezochte pagina’s
• Bestede tijd op de website
• Datum eerste bezoek
• Datum laatste bezoek (herhaalbezoek)

Via ons zusterbedrijf 1850 Contact Center worden de bezoekers verder verrijkt met de volgende gegevens:
• Naam beslisser (naar keuze)
• Telefoonnummer
• E-mailadres
De gegevens kunnen wekelijks of maandelijks worden uitgeleverd in Excel of direct in een CRM applicatie.

Aanvullend is er de mogelijkheid dat leads via ons worden opgevolgd, bijvoorbeeld door het sturen van een brief/brochure en deze vervolgens weer na te bellen.