Webdesign

Webdesign op basis van de
actuele huisstijl, of een professioneel re-design

De huidige huisstijl, merkidentiteit en merkwaarden vertalen wij naar de online toepassingen. Het vormt de basis voor het design van de website of webshop. Hieronder is aangegeven hoe we dat doen.

Wireframes

De inhoudelijke kant wordt vastgelegd in wireframes; een schematische weergave van de inhoud en opbouw van het platform.

Deze wireframes zijn geïnspireerd op en een UX-design, waarbij vanuit de gebruiker de inspiratie en functionele kant van de website of webshop wordt vormgegeven.

UX-design is vanuit Snowball leidend voor de inrichting van het platform.

wireframes
styleguide

Styleguide

Het design wordt vastgelegd in een digitale styleguide.

Vanuit het UX en de wireframes, wordt het design uitgewerkt in een header/hero, footer, de homepage, de navigatie en een aantal cruciale pagina’s.

Stylesheets

Het webdesign wordt in het plaform toegepast op zgn. stylesheets, waarmee een proof-of-concept wordt getoetst.

Afhankelijk van wat is overeengekomen met de opdrachtgever, wordt in deze fase ook een gebruikersonderzoek onder de doelgroep uitgevoerd.

adult-blond-casual-1493373

Neem contact met ons op