B2B Webshopscan

Via een webshop scan brengen wij de quick-wins en essentiële verbeterpunten in kaart.

De online wereld verandert snel. Letterlijk per uur vinden er updates van nieuwe mogelijkheden, maar ook bedreigingen plaats. Via een website- of webshopscan brengen wij deze aan het licht en kunnen gezamenlijk bepalen óf en hoe aanpassingen het best kunnen worden gedaan. Een bijgewerkte website levert betere scores op in zoekmachines, maar aanpassingen zijn soms ook wettelijk verplicht.

B2B Webshopscan Light

De B2B Webshopscan Light voeren wij gratis uit. Ook als u geen klant bent of wordt.

We bekijken of de webshop software up-to-date is, de beschikbare security-patches zijn uitgevoerd. Tevens of de website of webshop AVG-proof is.

Regelmatig brengen wij ook zaken aan het licht die direct actie vereisen, zoals configuratie-bestanden die vindbaar zijn voor hackers. Soms ook met de inloggegevens erbij. Het spreekt vanzelf dat acties dan gewenst zijn. Wij adviseren wat en hoe er aangepast moet worden.

Better safe than sorry. Vraag ‘m dus vandaag nog aan.

B2B Webshopscan Advanced

Bij de B2B Webshopscan Advanced voeren wij naast een scan van de technische en wettelijke stand van zaken, ook een professionele scan uit: wat zijn mogelijke verbeterpunten om de conversie van de webshop te verbeteren?

SEO: Zoekmachine optimalisatie: de webshop wordt volledig doorgelicht op de SEO conditie en scores. We geven daarvoor ook de verbeterpunten aan.

SEA: Zoekmachine advertising: (de betaalde) posities in zoekmachines – met name Adwords van Google van de webwinkel worden gescand op de huidige staat, verbeterpunten, potentieel en concurrentie.

Techniek: De staat van de webshoptechniek: diepgaande analyse om vast te stellen in hoeverre deze voldoet aan de huidige vereisten, maar ook de huidige mogelijkheden om conversies te verbeteren.

Juridisch: voldoet de site aan alle eisen die de wettelijk zijn vastgelegd, maar ook of er voldoende bescherming voor uzelf is ingebouwd.

Conversie: Wat zijn de verbeterpunten om passerende bezoekers te converteren, uitstappen te voorkomen en de gemiddelde orderwaarde te verhogen? Hoe kunnen anonieme bezoekers geïdentificeerd worden en opgevolgd middels campagnes?

De B2B Webshopscan Advanced is een betaalde dienst. De prijs is o.m. afhankelijk van het aantal pagina’s en de complexiteit. Vraag een indicatie op.

Meest recente projecten

test

A mint of creativity!